30/2018 Vestník MZ SROpatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05091-OL-2018 zo 16. mája 2018 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018

Dátum vydania 01.06.2018
Účinnosť od 31.05.2018

OBSAH

§1
§2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené