25/2018 Vestník MZ SROpatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S02933-2018-OL, z 19. marca 2018, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia

Dátum vydania 01.04.2018
Účinnosť od 01.04.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené