12/2018 Vestník MZ SRRozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica

Dátum vydania 15.02.2018
Účinnosť od 15.02.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.02.2018

Pôvodný predpis

15.02.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené