31/2011 Vestník MZ SRRozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného rehabilitačného centra v Kováčovej

Predpis č. S08809 - 2/OP - 2011
Dátum vydania 12.10.2011
Účinnosť od 01.09.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2011 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.2011

Pôvodný predpis

01.09.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené