25/2011 Vestník MZ SRVýnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Predpis č. 07575-OL-2011
Dátum vydania 01.09.2011
Účinnosť od 01.09.2011

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2011 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.2011

Pôvodný predpis

01.09.2011
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené