39/2008 Vestník MZ SRVýnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. júna 2008 č. 1653/2008-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje v znení neskorších predpisov

Predpis č. 1653/2008- 100
Dátum vydania 12.09.2008
Účinnosť od 28.08.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené