o2/c0/2005 Vestník MZ SRVýnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 8. decembra 2004 č. 14911/2004-OAP, ktorým dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003-100 z 9. júna 2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

Predpis č. 14911/2004-OAP
Dátum vydania 15.02.2005
Účinnosť od 15.02.2005
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené