7/2018 Vestník MŽP SRZoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Právnické osoby

Čiastka 5/2018
Účinnosť od 02.11.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.11.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

02.11.2018

Pôvodný predpis

02.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené