6/2016 Vestník MŽP SRZoznam odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – fyzické osoby

Čiastka 5/2016
Účinnosť od 29.11.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené