81/2008 Vestník MŽP SRVyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 2/2008 zo 7. júla 2008, ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Buk pri Jaseňovej skale

Čiastka 5/2008
Dátum vydania 07.07.2008
Účinnosť od 01.09.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2008 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.2008

Pôvodný predpis

01.09.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené