70/2008 Vestník MŽP SRZoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast) – aktualizované k 01. 07. 2008

Čiastka 4/2008
Účinnosť od 01.07.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2008 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2008

Pôvodný predpis

01.07.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené