61/2008 Vestník MŽP SRVyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2008 z 19. júna 2008, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Deravá skala

Čiastka 4/2008
Dátum vydania 19.06.2008
Účinnosť od 01.07.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené