Zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania od 1. 1. 2019

Časti videa:

 • Návrh legislatívnych zmien zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ukážka) [1 min.]  Zadarmo
 • Návrh legislatívnych zmien zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní [71 min.]  Platený prístup

Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania od 1. 1. 2019

Publikované: 30. 10. 2018

Autor: Mgr. Katarína Hreusová

Stav: Aktuálne

Minutáž: 71 min.

Od 1. 1. 2019 nadobudne účinnosť „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z., ktorá výrazne zefektívni proces verejného obstarávania pre všetky zúčastnené strany. Okrem toho, že novela spresňuje postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, zavádza aj nové jednoduchšie zadávanie podlimitných zákaziek a umožňuje fakultatívne zriadenie komisie na vyhodnocovanie ponúk či predloženie jednoduchého čestného vyhlásenia ako predbežnej náhrady dokladov o splnení podmienok účasti. Prejdite si podrobne obsah pripravovanej novely spolu s Mgr. Katarínou Hreusovou a pripravte sa tak na jednotlivé zmeny a nové povinnosti v roku 2019.

 

Obsah:

 • Systém riadenia EŠIF a MP CKO č. 14 k zákazkám s nízkou hodnotou
 • Zákazky do 15 000 eur
 • Zákazky nad 15 000 eur
 • Novinky v kontrole
 • Spolupráca ÚVO s Protimonopolným úradom SR
 • STANOVENIE PHZ
 • Zákazky s využitím elektronického trhoviska
 • Bežná dostupnosť a pohľad ÚVO
 • Kontrola podlimitného VO realizovaného cez elektronické trhovisko
 • Pohľady RO pri kontrolách zákaziek

Prílohy

 • Prednáška:Návrh legislatívnych zmien zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní / 1,00 MB
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené