Trestná zodpovednosť právnických osôb z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Časti videa:

    Trestná zodpovednosť právnických osôb z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ukážka) - úvod [1 min.]  Platený prístup

    Trestné činy hospodárske v SR [5 min.]  Platený prístup

    Odhalené nezrovnalosti súvisiace s podvodmi [3 min.]  Platený prístup

    Trestná zodpovednosť právnických osôb [19 min.]  Platený prístup

Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Trestná zodpovednosť právnických osôb z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Publikované: 2. 9. 2019

Autor: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Stav: Aktuálne

Minutáž: 28 min.

Vzhľadom na to, že ešte počas roka 2019 sa očakáva transpozícia smernice Európskej únie o ochrane finančných záujmov do slovenského Trestného zákona, prinášame vám pod vedením prof. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., videoškolenie, ktoré je zamerané na aktuálne rezonujúce témy trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR. Najmä z dôvodu vydania smernice, ktorá sa úzko týka Európskej únie a financovania z prostriedkov Európskej únie, tzv. štrukturálnych fondov, sme pre vás zostavili dôkladný prierez problematikou trestných činov hospodárskych, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie či trestnou zodpovednosťou právnických osôb a jej hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi aspektmi. Jednotlivé témy sme pre vás spracovali do jednoduchej a prehľadnej podoby, ktorá je pre ešte lepšie pochopenie problematiky doplnená o reálne skúsenosti z praxe.

Prílohy

  • Prednáška: Trestná zodpovednosť právnických osôb z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR / 3,00 MB
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené