Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP

Časti videa:

    Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP (úvod) [5 min.]  Platený prístup

    Dotknutá osoba, informačný systém, zásady spracúvania osobných údajov [35 min.]  Platený prístup

    Informačná povinnosť, práva dotknutej osoby, kódexy správania a certifikácia [19 min.]  Platený prístup

Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom. Prihláste sa, prosím, kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP

Publikované: 13. 11. 2019

Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Stav: Aktuálne

Aj oblasť BOZP je úzko spojená s ochranou osobných údajov. Videoškolenie s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., je určené všetkým personalistom, zamestnávateľom, ako aj ďalším osobám povereným za oblasť BOZP v podniku. Nájdete tu kompletný prierez právnymi predpismi podľa nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa vás ako osoby zodpovednej za BOZP dotýkajú. 

Podrobne si prejdeme základné pojmy, náležitosti súhlasu so spracovaním osobných údajov, práva dotknutej osoby, informačnú povinnosť, spracovateľské záznamy či bezpečnostné opatrenia, ktoré nahradili tzv. „bezpečnostný projekt“ vyplývajúci z pôvodného nariadenia GDPR.

 

Ozrejmiť si pomocou videoškolenia môžete aj rozdiel medzi sprostredkovateľom a spoločným prevádzkovateľom, čo je z pohľadu BOZP často polemizovaná oblasť, povinnosti poverenej osoby v oblasti BOZP z pohľadu ochrany osobných údajov či povinnú dokumentáciu, ktorú vy a vaša spoločnosť musíte mať neustále k dispozícii.

Prílohy

  • Prednáška: Aktuálne pravidlá GDPR v podniku z pohľadu BOZP / 1,00 MB
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené