Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO, ktorej v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu POKLESLI TRŽBY (za mesiac marec 2020)

Podmienkou na poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 2b podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku. Okrem editovateľnej podoby žiadostí a súvisiacich manuálov na vypĺňanie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zverejňujeme aj zjednodušený návod pre správne a rýchle vyplnenie žiadosti a výkazu za mesiac marec 2020.

Autori: Martin Rusňák https://navodnaziadost.xyz/
Právny stav od: 8. 4. 2020
Právny stav do: 22. 4. 2020
Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Oblasti práva:
Správne právo / Financie, finančné právo
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Zamestnanosť; Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Sociálna pomocMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo 5. 4., že spustilo prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú od 6. apríla 2020 od 12:00 žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od 8. apríla môžu o pomoc žiadať aj SZČO.

Aby bol proces čo najjednoduchší a najrýchlejší, všetky potrebné informácie k pomoci a postup pri žiadaní nájdu záujemcovia na novej webovej stránke www.pomahameludom.sk.

Zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom podáva žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta, alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má sídlo (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok). K žiadosti predloží povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku.

SZČO, ktorá nie je zamestnávateľom predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. K žiadosti predloží povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku.zdroj: https://podnikam.sk/kto-moze-poziadat-stat-o-prispevok-na-podporu-udrzania-zamestnanosti/

 

Pozn. Žiadosť bola dňa 22. 4. 2020 na stránke pomahameludom.sk zverejnená v upravenej podobe ( v časti hlavičky žiadosti a v časti o čestných vyhláseniach).Výkaz je použiteľný v žiadosti za mesiac marec 2020, ktorú možno podávať do 15. 5. 2020.

Žiadosť si stiahnite, vyplňte elektronicky a uložte. Netlačte ju, nepodpisujte a neskenujte.

Farba poľa označuje, kde nájdete informácie:

Živnostenský register SR

zrsr

podľa platby do Sociálnej poisťovne

Register organizácií
(portál Štatistického úradu SR)

register_organizacii

Zoznam organizácií - verejný portál

zoznam_organizacii

Návod na vyplnenie žiadosti:

Naavod-pre-podporu-pre-SZCO_1-0-1
Navod-pre-podporu-pre-SZCO_1-0-2

Autor: Martin Rusňák - https://navodnaziadost.xyz, redakcia

Prílohy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené