Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním od 1. 1. 2018 (celé tlačivo)

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Oblasti práva: Správne právo / Odpadové hospodárstvo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Prílohy

  • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním , tlačivo zverejnené ako Príloha č. 2 VZOR k vyhláške č. 366/2015 Z. z. / 454 kB
  • Verzia tlačiva zverejneného ako Príloha č. 2 VZOR k vyhláške č. 366/2015 Z. z. s rozdelením na strany - 1.strana tlačiva / 439 kB
  • Verzia tlačiva zverejneného ako Príloha č. 2 VZOR k vyhláške č. 366/2015 Z. z. s rozdelením na strany - 2. strana tlačiva / 374 kB

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené