Samotná existencia PN nie je vážnym dôvodom ospravedlňujúcim nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom práce; PN musí byť úradu nahlásená v lehote

Pokiaľ žalobca v žalobe uvádza, že si je vedomý oneskorenosti nahlásenia práceneschopnosti, avšak je toho názoru, že samotné nenahlásenie práceneschopnosti do troch pracovných dní...
Spisová značka: 29Sa/18/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2019
Oblasti práva:
Občianske právo / Občianske právo / Ochrana práv občana
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Úrady práce; Zamestnanosť; Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť
Územná pôsobnosť: Slovensko
Zdroj: EPI Vybrané rozhodnutia krajských súdov
Právny inštitút:
hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti / ohlasovacia povinnosť poberateľa dávky
ochrana ľudských práv / právo na spravodlivé súdne konanie
sociálne zabezpečenie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené