K úradnému záznamu a zápisnici o podanom vysvetlení ako k dôkazným prostriedkom v trestnom konaní

I. Úradný záznam alebo zápisnica o podanom vysvetlení, samé o sebe, (ako „čisté“ listiny) dokazujú len to, kto tento záznam (zápisnicu) spísal, kedy ho spísal, prípadne kde ho...
Spisová značka: 2To/23/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 3. 2020
Oblasti práva: Trestné právo / Trestné právo.
Územná pôsobnosť: Slovensko
Zdroj: EPI Vybrané rozhodnutia krajských súdov
Právny inštitút:
dokazovanie
trestné činy všeobecne nebezpečné / nedovolená výroba a držba omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzorov


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené