K odmietnutiu dovolania z dôvodu nesplnenia podmienky právneho zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní

Z citovaných ustanovení § 429 ods. 1 a ods. 2 CSP vyplýva, že právna úprava civilného sporového konania účinná od 1. júla 2016 naďalej vyžaduje, aby bol dovolateľ (okrem prípadov,...
Spisová značka: 3 Cdo 68/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 4. 2017
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Civilné procesné právo
Územná pôsobnosť: Slovensko
Zdroj: EPI Vybrané rozhodnutia NS SR
Právny inštitút:
civilné konanie
dovolanie / povinné právne zastúpenie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené