Tlačivá a formuláre

Odporúčame

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty na rok 2020

23.01.2020

Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia.

celý článok

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

21.01.2020

Priznanie k dani sa podáva daňovému úradu miestne príslušnému podľa trvalého pobytu fyzickej osoby a podľa sídla právnickej osoby. Daňovník je povinný podať priznanie k dani (§ 9 zákona) za zdaňovacie obdobie do 31. januára.

celý článok

MS SR: Nové elektronické formuláre v civilnom procese zefektívnia komunikáciu so súdmi

08.03.2019

​Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo prostredníctvom portálu ežaloby štyri nové formuláre. Okrem ežalob sú nové formuláre pre užívateľov dostupné tiež prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. 

celý článok


Obsah

 • najčastejšie používané tlačivá a formuláre určené pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax
 • stručný komentár k obsahu, významu a aplikácii tlačív a formulárov 
 • rýchly a stručný návod ako tlačivo vyplniť
 • vysvetlenie podľa príslušného zákona na základe akých predpisov sa tlačivo používa, kto má povinnosť tlačivo vyplniť, aký je termín jeho odovzdania, aké sú sankcie pri nedodržaní povinnosti, poukázanie na prípadné prílohy alebo potvrdenia, ktoré je nutné k tlačivu priložiť
 • vzor tlačiva je súčasťou prílohy (umiestnená v spodnej časti dokumentu), ktorú si môže zákazník otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť
 • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF
 • možnosť editovať vzory

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené