Tlačivá a formuláre

Odporúčame

MS SR: Nové elektronické formuláre v civilnom procese zefektívnia komunikáciu so súdmi

08.03.2019

​Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo prostredníctvom portálu ežaloby štyri nové formuláre. Okrem ežalob sú nové formuláre pre užívateľov dostupné tiež prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. 

celý článok

Vzory tlačív podľa zákona o dani z príjmov pre rok 2019

07.01.2019 / Ministerstvo financií SR

 Editovateľné vzory potvrdení a tlačív súvisiacich s príjmami zo závislej činnosti pre rok 2019.

celý článok

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (tlačivo)

14.02.2017

Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

celý článok


Obsah

 • najčastejšie používané tlačivá a formuláre určené pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax
 • stručný komentár k obsahu, významu a aplikácii tlačív a formulárov 
 • rýchly a stručný návod ako tlačivo vyplniť
 • vysvetlenie podľa príslušného zákona na základe akých predpisov sa tlačivo používa, kto má povinnosť tlačivo vyplniť, aký je termín jeho odovzdania, aké sú sankcie pri nedodržaní povinnosti, poukázanie na prípadné prílohy alebo potvrdenia, ktoré je nutné k tlačivu priložiť
 • vzor tlačiva je súčasťou prílohy (umiestnená v spodnej časti dokumentu), ktorú si môže zákazník otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť
 • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF
 • možnosť editovať vzory

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené