Nařízení vlády č. 188/2021 Sb.Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021

Čiastka 79/2021
Platnosť od 07.05.2021
Účinnosť od 08.05.2021

188

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. května 2021

o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 2 zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021:


§ 1

Další bonusové období

Jako další bonusové období kompenzačního bonusu pro rok 2021 se stanoví kalendářní měsíc od 1. května do 31. května 2021.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.