Sdělení č. 574/2020 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti

Čiastka 235/2020
Platnosť od 23.12.2020

574

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 17. prosince 2020

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 činí 34611 Kč.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.