Usnesení č. 221/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 492 o přijetí krizového opatření

Čiastka 80/2020
Platnosť od 30.04.2020

221

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. dubna 2020 č. 492

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.


Vláda stanoví výjimku z usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 452, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného po č. 194/2020 Sb., a to z omezení počtu osob pro účast na bohoslužbě, pro konání bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze dne 5. května 2020 k 75. výročí Pražského povstání tak, že nařizuje, že se této bohoslužby zúčastní nejvýše 60 osob.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.