Sdělení č. o1/c126/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.

Čiastka 126/2016
Platnosť od 03.10.2016
Účinnosť od 03.10.2016

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


V části čtvrté hlavě VIII dílu 1 oddílu 1 § 73 odst. 3 písm. a) má místo textu „§ 78, nebo“ správně být text „§ 78 nebo“.