Redakčné oznámenie č. r1/c13/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 250/2012 Z. z.

Čiastka 13/2013
Platnosť od 13.03.2013

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

V § 29 odseku 7 slová „§ 40 ods. 6“ majú správne znieť „§ 40 ods. 5“.