Oznámenie č. 8/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kirgizskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov

Čiastka 5/2011
Platnosť od 11.01.2011
Záväznosť od 19.11.2010
Uzavretie zmluvy 01.04.2010

8

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. apríla 2010 bola v Biškeku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kirgizskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 19. novembra 2010 v súlade s článkom 11 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.