Redakčné oznámenie č. r1/c80/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 134/2008 Z. z.

Čiastka 80/2008
Platnosť od 05.06.2008

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 134/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

1. V nadpise prílohy č. 7 namiesto slov „Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na odbornú činnosť“ majú byť správne uvedené slová „Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati“.

2. V nadpise prílohy č. 7a namiesto slov „Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na základnú záchrannú činnosť“ majú byť správne uvedené slová „Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na odbornú činnosť“.