Oznámenie č. 148/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene Prílohy č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov

Čiastka 69/2004
Platnosť od 19.03.2004

148

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót 12. decembra 2003 a 9. januára 2004 bola prijatá zmena Prílohy č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov (oznámenie č. 67/2003 Z. z.).

Zmena Prílohy č. 1 k dohode nadobudla platnosť 13. marca 2004.

Do textu dohody a zmeny Prílohy č. 1 k dohode možno nazrieť na Colnom riaditeľstve Slovenskej republiky.