Rozhodnutie č. 124/2004 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Čiastka 60/2004
Platnosť od 12.03.2004
Záväznosť od 12.03.2004

124

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 10. marca 2004

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu

vyhlasujem

voľby do Európskeho parlamentu a

určujem

deň ich konania na nedeľu 13. júna 2004.

Pavol Hrušovský v. r.