Oznámenie č. 283/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže na roky 2000 – 2003

Čiastka 117/2000
Platnosť od 06.09.2000
Uzavretie zmluvy 03.06.2000

283

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. júna 2000 bol v Budapešti podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže na roky 2000 – 2003.

Program spolupráce nadobudol platnosť 3. júna 2000 na základe článku 35.

Do textu programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.