Oznámenie č. 313/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 107/1996
Platnosť od 12.11.1996
Uzavretie zmluvy 20.09.1996

313

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že formou výmeny diplomatických nót z 18. júla 1996 a 20. septembra 1996 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 20. októbra 1996 na základe dohody obidvoch zmluvných strán.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.