Oznámenie č. o3/c36/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989

Federálne ministerstva financií, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

vydali podľa § 34 ods. 6 a § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani výnos o vymedzení oprávnení finančných správ a národných výborov na povoľovanie úľav na poľnohospodárskej dani a penále č. FMF II/1-18 039/1989, MFCM ČSR 152/16 309/1989 a MFCM SSR 71/1644/1989.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembrom 1989. Bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi a možno doň nazrieť na ktorejkoľvek krajskej, okresnej, obvodnej alebo mestskej finančnej správe a na ktoromkoľvek krajskom, okresnom, obvodnom alebo mestskom národnom výbore.