Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (po § 36 ods. 2 stavebného zákona)

Začatie územného konania oznamuje stavebný úrad dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom. V rámci oznámenia o začatí konania sa súčasne oznamuje aj termín ústneho pojednávania spojeného spravidla aj s miestnym zisťovaním.

Autori: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 11. 2005
Dátum publikácie: 7. 2. 2019
Oblasti práva:
Správne právo / Stavebníctvo a architektúra / Správne orgány na úseku stavebníctva; Stavby; Stavebné konanie; Stavebné právo
Občianske právo
Obchodné právo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (po § 36 ods. 2 stavebného zákona) / 32 kB