Kasačná sťažnosť proti rozsudku krajského súdu vo veci reštitučného nároku (§ 6 zákona č. 229/1991 Zb.)

Proti rozsudku krajského súdu možno podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd SR. Právna úprava kasačnej sťažnosti je rámcovo upravená v ustanovení § 438 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v platnom znení (ďalej len „S. s. p.“). V právnej úprave platnej do prijatia S. s. p. bolo možné proti rozhodnutiu krajského súdu (prípadne aj okresného súdu ako súdu prvej inštancie vo veci samej) podať odvolanie ako riadny opravný prostriedok. S. s. p. zaviedol kasačnú sťažnosť, ktorá má povahu mimoriadneho opravného prostriedku.

Autori: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 9. 2018
Dátum publikácie: 27. 4. 2019
Oblasti práva:
Správne právo / Správne právo / Správne konanie
Občianske právo / Občianske právo / Civilné procesné právo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
  • 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Prílohy

  • Kasačná sťažnosť proti rozsudku krajského súdu vo veci reštitučného nároku (§ 6 zákona č. 229/1991 Zb.) / 38 kB