Zmluva o prevode vlastníctva k bytu vo výlučnom vlastníctve (zákon č. 182/1993 Z. z., § 588 a nasl. OZ)

Zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome okrem uvedených náležitostí môže obsahovať aj vymedzenie spoluvlastníckeho podielu na kotolni, ak vykuruje viac domov a na základe dohody medzi nadobúdateľmi bytov a vlastníkom domu prechádza zmluvou o prevode vlastníctva bytu do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a vlastníkov nebytových priestorov v dome.

Autori: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 11. 2018
Dátum publikácie: 19. 12. 2018
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Nehnuteľnosti; Zmluvné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

  • Zmluva o prevode vlastníctva k bytu vo výlučnom vlastníctve (zákon č. 182/1993 Z. z., § 588 a nasl. OZ) / 67 kB