Základné povinnosti výrobcov obalov

Viete, či ste výrobca obalov? V nasledujúcom článku sa venujeme bližšie téme obalov, kto je výrobca obalov, čo patrí medzi obaly, rozoberáme prehľad základných povinností výrobcu obalov vrátane výšky sankcií za ich nesplnenie a ponúkneme kriteriá, na základe ktorých je vhodné vybrať „správnu” OZV.

Autori: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 20. 5. 2019
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2019
Oblasti práva: Správne právo / Odpadové hospodárstvo / Nakladanie s odpadmi 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
  • 365/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
  • 366/2015 Z. z. Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
  • 371/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  • 372/2015 Z. z. Vyhláška o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
  • 373/2015 Z. z. Vyhláška o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov