2. Základ dane a závery vyplývajúce z judikatúry SD EÚ

Príklady vybraných záverov Súdneho dvora EÚ súvisiacich so základom dane DPH, napr. úhrada ceny na základe zľavového kupónu, subvencia bezprostredne súvisiaca s cenou plnenia, úrok z odloženej platby, devízové obchody a množstvo iných záverov z judikatúry.

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 29. 8. 2018
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2018 / DaÚ - 8/2018
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR