Poskytovanie investičnej pomoci po novele zákona o investičnej pomoci

Investičná pomoc patrí medzi základné nástroje štátu, ktorými sa zabezpečuje prílev nových investícií a technológií, zvyšovanie inovačného potenciálu, rozvoj jednotlivých regiónov a hospodársky rast štátu. Súčasne dochádza k zvyšovaniu zamestnanosti prostredníctvom tvorby nových priamych a nepriamych pracovných miest v regióne, do ktorého sa investícia umiestňuje. Investičné stimuly sú štátnou pomocou, určenou na podporu znevýhodnených regiónov a na tvorbu nových pracovných miest (ďalej len „investičná pomoc“). Autor sa zaoberá zmenami zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci, vykonanými novelou č. 62/2015 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2015.

Autori: JUDr. Maroš Jakubek
Dátum publikácie: 6. 10. 2015
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2015 / JR - 8-9/2015
Oblasti práva:
Správne právo / Financie, finančné právo / Finančné právo; Štátna finančná politika
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Investovanie 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR