Nájomná zmluva týkajúca sa nehnuteľnosti a hnuteľného majetku potrebného na prevádzkovanie obchodnej činnosti (Z judikatúry Súdneho dvora EÚ)

Možno považovať za predaj podniku uzavretie zmluvy, ktorou spoločnosť prenajme inej spoločnosti nehnuteľnosť, v ktorej prevádzkovala reštauráciu, vrátane všetkých fixných aktív a inventárnych predmetov, pokiaľ spoločnosť, ktorá je nájomcom, pokračuje v prevádzkovaní tejto reštaurácie pod tým istým názvom, ako bol používaný predtým?

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Prameň: Daňový špeciál / Daňový špeciál - 2019 / Daňový špeciál 3/2019
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodné spoločnosti; Zmluvy v obchodnom práve


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR