Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019

Tento metodický pokyn je zameraný na problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov FO počnúc preddavkovým obdobím, ktoré začína prvým dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2018. Do tohto metodického pokynu sú prevzaté všetky časti metodického pokynu k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od 1. 1. 2018 IRA č. 86/2017, ktoré sú aktuálne aj po 1. 1. 2019.

Autori: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 31. 1. 2019
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2019 / DÚPP - 4/2019
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR