2. Zmeny v zdaňovaní autorských honorárov v roku 2015 a 2016

Príjmy dosahované podľa autorského zákona sa v roku 2015 z pohľadu zdanenia fyzických osôb delia na tzv. aktívne a pasívne príjmy, t. j. príjmy dosahované na základe:

  • zmluvy o vytvorení diela a umeleckého výkonu podľa § 39 a § 71 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. autorského zákona (ďalej len „AZ“) zaraďované medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP,
  • licenčnej zmluvy podľa § 41 a § 71 AZ zaraďované medzi príjmy z použitia diela a z umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 ZDP.

Autori: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 24. 2. 2016
Prameň: Práca, mzdy a odmeňovanie / PaM - 2016 / PaM - 2/2016
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Miroslava Brnová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR