Legálne obchodovanie s drogami v európskom a medzinárodnom kontexte

Príspevok sa zaoberá legálnym obchodovaním s drogami v európskom a medzinárodnom kontexte. Je rozdelený do piatich sekcií. Prvá, úvodná sekcia prezentuje jeho právny rámec. Kým druhá sekcia sa zameriava na obchod s prekurzormi drog v rámci vnútorného trhu Európskej únie, tretia sekcia sa zameriava na obchod s prekurzormi drog medzi Európskou úniou a nečlenskými štátmi. Štvrtá sekcia sa zameriava na osobitnú otázku, a to spoluprácu medzi Európskou úniou a Čínou. Posledná, piata sekcia prezentuje hodnotenie právnej úpravy a potrebu jej neustálej novelizácie.

Autori: doc. Dr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.
Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2018 / JR - 11/2018
Oblasti práva:
Ústavné právo / EU
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodovanie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor KLIMEK, PhD.