Ešte raz k zákonnému záložnému právu vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Autor reaguje na príspevok, ktorý bol publikovaný v Justičnej revue č. 4/2018 v súvislosti zo zákonným záložným právom k bytu a nebytovému priestoru. Autor za použitia viacerých metód výkladu právnych noriem a ďalších argumentov podporuje svoje predchádzajúce stanovisko, že zákonné záložné právo k bytu a nebytovému priestoru má vždy prednostné postavenie v rámci poradia viacerých záložných práv viaznucich na byte či nebytovom priestore. Ide totiž o jednu z výnimiek zo zásady akcesority záložného práva. Rovnako sa autor vyjadruje aj k návrhu, aby poradie záložných práv v rámci výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby preskúmaval verejný subjekt.

Autori: JUDr. Marek Valachovič PhD.
Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2018 / JR - 11/2018
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Marek Valachovič PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR