Dobré mravy ako interpretačné a aplikačné pravidlo

Autorka sa v predkladanom článku venuje výkladu ust. § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka ako interpretačnému a aplikačnému pravidlu „dobrých mravov“, ktoré je v citovanom ust. obsiahnuté. Ustanovenie § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka je chápané nielen ako interpretačné a aplikačné ustanovenie, ale súdna prax ho používa aj v normatívnom význame, ktorého sa autorka v článku tiež dotkla.

Autori: JUDr. Vlasta Čečotová, CSc.
Dátum publikácie: 29. 2. 2008
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2005 / JR - 3/2005
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Ochrana práv občana 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Vlasta Čečotová, CSc.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR