Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií SR vydáva toto metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite s cieľom zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. Metodické usmernenie je záväzné pre orgány verejnej správy vykonávajúce finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z.; prílohou metodického usmernenia sú odporúčané vzory, ktoré si orgány verejnej správy môžu upraviť s ohľadom na svoje potreby.

Číslo predpisu: MF/008005/2019-1411
Prameň: Finančný spravodajca / FS - 2019 / FS - 4/2019
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Prílohy

 • Príloha k metodickému usmerneniu 1 / 119 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 2 / 115 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 3 / 117 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 4 / 118 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 5 / 115 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 6 / 119 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 7 / 132 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 8 / 127 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 9 / 119 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 10 / 132 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 11 / 127 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 12 / 120 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 13 / 122 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 14 / 132 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 15 / 133 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 16 / 115 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 17 / 117 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 18 / 127 kB