Dôvodová správa k zákonu č. 441/2001 Z. z., o presune pôsobností z Policajného zboru na okresné a krajské úrady

Vláda Slovenskej republiky v Programovom vyhlásení deklaruje, že nová evidencia obyvateľov Slovenskej republiky vytvorí predpoklady na zjednodušenie postupu vybavovania záležitostí občanov a presunom určených správnych agend z Policajného zboru do pôsobnosti orgánov miestnej štátnej správy umožní poskytovať komplexnejšie služby občanom a právnickým osobám.

Právny stav od: 10. 1. 2001
Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Oblasti práva:
Správne právo / Doprava / Pozemné komunikácie; Správne právo / Konanie o sťažnostiach; Priestupkové konanie; Štátna správa
Ústavné právo / Súdnictvo a prokuratúra / Polícia 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 441/2001 Z. z. Zákon o presune pôsobností z Policajného zboru na okresné a krajské úrady