Dôvodová správa k vyhláške MS SR č. 159/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

Dopĺňa sa úprava odmeňovania advokátov, ktorí budú ustanovení ako opatrovníci podľa § 48 ods. 2 Trestného poriadku. Mení sa výpočtový základ na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní. Základom pre výpočtový základ priemerná mesačná mzda v hospodárstve za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza roku určujúcemu všeobecný výpočtový základ, po novom - o tri roky. Predžalobnú výzvu možno vyúčtovať ako úkon právnej služby v občianskom konaní.

Právny stav od: 15. 6. 2019
Dátum publikácie: 7. 6. 2019
Oblasti práva:
Ústavné právo / Súdnictvo a prokuratúra / Advokáti
Trestné právo / Trestné právo. / Trestné konanie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 159/2019 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb