Dôvodová správa k zákonu č. 336/2005 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zámerom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým implementovať smernicu č.2003/71/ES Európskeho parlamentu a Európskej rady zo dňa 4. novembra 2003 o  prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES, reagovať na ďalšie zmeny v eurolegislatíve v oblasti kapitálového trhu, ktoré boli vykonané v roku 2004,  zvýšiť úroveň ochrany investorov na finančnom trhu, najmä v prípade primárnych emisií cenných papierov.

Právny stav od: 25. 4. 2005
Dátum publikácie: 25. 11. 2005
Oblasti práva:
Správne právo / Financie, finančné právo / Burzy; Cenné papiere
Ústavné právo / EU / Európske spoločenstvá; Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy / Medzinárodné právo súkromné; Medzinárodný proces
Občianske právo / Občianske právo / Majetkové práva 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR