Vyberáme z programu 55. schôdze NR SR (7. 10. 2015)

Na programe 55. schôdze NR SR bol návrh novely zákona  č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý sa prerokúval v I. čítaní.

Autori: S-EPI, s.r.o.
Dátum publikácie: 8. 10. 2015 

Vysvetlivky:
  stiahnutý bod programu  presunutý bod programu
  prerokovaný bod programu   neprerokovaný bod programu

 

 návrh prešiel návrh neprešiel

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze
prvé čítanie


1780

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve